Retourbeleid

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

De kosten voor retour zijn voor uw rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Retourzendingen worden onderworpen aan de standaard herbevoorradingskosten, tenzij ze voortvloeien uit een fout van Haaridee Peize. Herbevoorradingskosten zijn bedoeld om een deel van de gerelateerde door Haaridee Peize gemaakte vervoers- en behandelingskosten voor de retourzending te dekken. Deze kosten worden berekend op basis van de volledige kosten van artikelen die zijn gefactureerd en waarvoor een aanvraag voor retournering is ingediend. De herbevorradingskosten zijn 25% van de productprijs.

 

Herroepingsplicht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten minus onze verzendkosten en de hervevoorradingskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.